นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวกิจกรรมเทศบาล

"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน"


ลงวันที่ :: 19 กรกฎาคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 35
"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน"

 

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตำบลท่ากว้างได้รับเกียรติเป็นตัวแทนของ ๑๒ ตำบลในอำเภอสารภี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ณ ลานวัดสันดอนมูล 
โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อรับฟังสภาพปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลที่สั่งการให้ทุกจังหวัด ออกหน่วยบริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเชิงรุกในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยให้หน่วยงานต่างๆ จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในรูปแบบ One Stop Service รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ ร่วม ๕๑ หน่วย และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกตำบลท่ากว้างร่วมจัดนิทรรศการและบริการแก่ประชาชนอีกประมาณ ๑๕ กลุ่มด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน

 


ผู้เขียน :: ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ