นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒


ลงวันที่ :: 19 กรกฎาคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 16
การถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒

 

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลท่ากว้างนำโดยนายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่ากว้างร่วมกับผู้นำกลุ่มองค์กร นักเรียนเยาวชนและพุทธศาสนิกชนในตำบลท่ากว้าง ร่วมกันสืบสานรักษาประเพณีแห่เทียนพรรษาแบบเรียบง่าย พอเพียง โดยได้เดินทางไปยังวัดสันดอนมูล โดยได้รับเมตตาจากท่านพระครูชาคริยานุวัติ เจ้าคณะตำบลท่ากว้าง - ดอนแก้ว เจ้าอาวาสวัดใหม่ธรรมชัยยาราม และรักษาการเจ้าอาวาสวัดสันดอนมูลให้ทำการถวายเทียนพรรษาของทั้งสองวัด ไว้ ณ วัดสันดอนมูล และเดินทางไปถวาย วัดร้องเดื่อ วัดหัวฝายตามลำดับ

 


ผู้เขียน :: ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ