นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประชุมสภาเทศบาล


ลงวันที่ :: 24 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 26
.

 

การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ากว้าง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
ในตอนเที่ยง นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ากว้าง ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมใจกันห่อข้าว หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารกลางวันด้วยกันและเป็นรนณรงค์ ลดการใช้ถุงพลาสติกภายในตำบลอีกด้วย

 


ผู้เขียน :: ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ