นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประชุมกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง


ลงวันที่ :: 9 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้เข้าดู :: 32
การประชุมกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง

 

กลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง ได้กำหนดให้มีการประชุมส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ ตัวแทนภาคประชาชน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำกลุ่มองค์กร ตำบลท่ากว้าง เพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดการของส่วนราชการและดำเนินกิจกรรมของ   กลุ่มต่าง ๆ ในตำบลท่ากว้าง ในการนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพชุมชน อันก่อให้เกิดความร่วมมือและความสมัครสมานสามัคคีของทุกกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง เทศบาลฯ ในฐานะเจ้าภาพในการจัดการประชุมจึงกำหนดจัดการประชุมกลุ่มองค์กรตำบลท่ากว้าง โดยกำหนดการประชุมทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของทุกเดือน

 


ผู้เขียน :: ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ