นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวประชาสัมพันธ์

รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด


ลงวันที่ :: 5 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 55
รับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด โทร ๐๕๓-๐๑๙๖๙๙

 

โครงการเงินดุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ๖๐๐ บาทต่อเดือนจนอายุครบ ๖ ปี บริบูรณ์รับลงทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียด โทร ๐๕๓-๐๑๙๖๙๙

 


ผู้เขียน :: ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ