นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561


ลงวันที่ :: 8 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้เข้าดู :: 46
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561

 

สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง

 วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 16.30 น.


  • ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี   ตั้งแต่วันที่  3 มกราคม  –  30  เมษายน  2561

  • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน   ตั้งแต่วันที่  3  มกราคม – 28  กุมภาพันธ์  2561

  • ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี   ตั้งแต่วันที่  3  มกราคม –  31  มีนาคม  2561

 


ผู้เขียน :: ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ