นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวกิจกรรมเทศบาล

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้าง


ลงวันที่ :: 16 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 60
"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

 

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้าง นำโดย ท่านพระครูชาคริยานุวัตร เจ้าคณะตำบล ดอนแก้ว-ท่ากว้าง นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง นายชัชวาล โพธิยอด ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้างและกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง เดินทางไปเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจและมอบเงินสวัสดิการผู้ป่วยติดเตียง ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ในตำบลท่ากว้างจำนวน ๙ ราย

 


ผู้เขียน :: ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ