นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยทำแบบสำรวจเพื่อ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (EIT) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ลงวันที่ :: 9 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 116
ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยทำแบบสำรวจเพื่อ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (EIT) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

เทศบาลตำบลท่ากว้าง ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 มาร่วมแสดงความคิดเห็นโดยทำแบบสำรวจเพื่อ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (EIT) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เพื่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นำข้อมูลการตอบแบบสำรวจดังกล่าว ไปรวบรวมเพื่อดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป

โดยช่องทางการตอบแบบสำรวจผ่าน QR Code หรือ [https://itas.nacc.go.th/go/eit/dyjgvq](https://itas.nacc.go.th/go/eit/dyjgvq)

 


ผู้เขียน :: ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ