นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การปิดสะพานข้ามแม่น้ำปิง บริเวณบ้านป่าเดื่อ เพื่อทุบสะพานทิ้ง ก่อสร้างใหม่ คาดเสร็จ มี.ค.63 ให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทาง


ลงวันที่ :: 9 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 183
ประชาสัมพันธ์การปิดสะพานข้ามแม่น้ำปิง บริเวณบ้านป่าเดื่อ เพื่อทุบสะพานทิ้ง ก่อสร้างใหม่ คาดเสร็จ มี.ค.63 ให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทาง

 

ประชาสัมพันธ์การปิดสะพานข้ามแม่น้ำปิง บริเวณบ้านป่าเดื่อ เพื่อทุบสะพานทิ้ง ก่อสร้างใหม่ คาดเสร็จ มี.ค.63 ให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทาง
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ 
ปิดสะพานข้ามแม่น้ำปิง บริเวณบ้านป่าเดื่อ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี กับบ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง เชียงใหม่ เพื่อทุบสะพานทิ้ง ก่อสร้างใหม่ คาดเสร็จ เดือนมีนาคม 2563 ให้ระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทาง
เจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 ปิดสะพานข้าม แม่น้ำปิง บริเวณบ้านป่าเดื่อ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี กับบ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทุบทิ้ง เนื่องจากอยู่ในสภาพไม่แข็งแรง เพื่อทำการรื้อถอน และก่อสร้างใหม่ เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะความยาวข้ามแม่น้ำปิง 80 เมตร งบประมาณก่อสร้าง 16 ล้าน 5 แสนบาท ระยะเวลาการก่อสร้าง 450 วัน โดยเริ่มปิดสะพาน ตั้งแต่วันที่ 21เมษายนที่ผ่านมา
ขอให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน รถยนต์ขอให้เลี่ยงไปใช้สะพานวัดวังสิงห์คำและสะพานท่าขุนคง ส่วนรถจักรยานยนต์ ทางเจ้าหน้าที่ได้สร้างสะพานไม้ชั่วคราว ทางด้านทิศใต้สะพานเดิมไปประมาณ 100 เมตร เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปตลาดและทำไร่ทำสวน คาดว่าการก่อสร้างสะพานจะแล้วเสร็จในวันที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ จึงขออภัยในความไม่สะดวก โดยเฉพาะช่วงกลางคืนให้ระมัดระวังด้วย

 


ผู้เขียน :: ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ