นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกันออกพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบลตำบลท่ากว้าง เนื่องในวันเทศบาล


ลงวันที่ :: 9 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 125
เทศบาลตำบลท่ากว้าง นำโดยนายชัชวาล โพธิยอดนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างฯ ตำบลท่ากว้าง ร่วมกันออกพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบลตำบลท่ากว้าง เนื่องในวันเทศบาล วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

 

เทศบาลตำบลท่ากว้าง นำโดยนายชัชวาล โพธิยอดนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างฯ ตำบลท่ากว้าง ร่วมกันออกพื้นที่จัดเก็บขยะมูลฝอยในตำบลตำบลท่ากว้าง เนื่องในวันเทศบาล วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒

 


ผู้เขียน :: ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ