นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ากว้าง


ลงวันที่ :: 9 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 123
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ากว้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง พี่น้องอสม.ตำบลท่ากว้างและกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง

 

เพราะชีวิตเราต้องดำเนินต่อไป
ฝนตกเรามีร่ม มี เสื้อกันฝน ในการป้องกันไม่ให้เปียก
เมื่ออากาศไม่ดี เราควรก็มีหน้ากากป้องกันเช่นกัน 
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ากว้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง พี่น้องอสม.ตำบลท่ากว้างและกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง จัดกิจกรรมการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยชนิดป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมีพี่น้องอสม.รับมอบและดำเนินไปแจกจ่ายให้กับทุกครัวเรือนในตำบลท่ากว้าง
ขอขอบพระคุณทุกพลัง ทุกกำลังใจและกำลังกายในการช่วยให้การดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและถึงมืิอพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาอย่างรวดเร็วเจ้า

 


ผู้เขียน :: ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ