นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวกิจกรรมเทศบาล

กลุ่ม Clean Air For All และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดินทางมามอบเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง


ลงวันที่ :: 9 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 139
กลุ่ม Clean Air For All และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดินทางมามอบเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้ง

 

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ขอขอบพระคุณกลุ่ม Clean Air For All และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดินทางมามอบเครื่องฟอกอากาศพร้อมติดตั้งและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม โดยได้มอบเครื่องฟอกอากาศจำนวน ๕ ตัวและ หน้ากาก N95 ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชุมชนท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่และเครื่องฟอกอากาศจำนวน ๓ ตัว ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้ในห้องนอนและห้องกิจกรรมกลางของศูนย์ฯ พร้อมลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ครูและเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถดูแลตัวเองได้และให้ความรู้แก่ประชาชนได้ต่อไป
ขอขอบพระคุณที่เล็งเห็น ส่งมอบโอกาสและอากาศสะอาดให้แก่ตำบลท่ากว้างเจ้า

#อากาศสะอาดเป็นสิทธิพื้นฐานของทุกชีวิต
#CleanAirForAll
#ภาคประชาชน

 


ผู้เขียน :: ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ