นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวกิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๒


ลงวันที่ :: 9 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้เข้าดู :: 96
เทศบาลตำบลท่ากว้างจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๒

 

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลท่ากว้างจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๒
โดยมีชมรมผู้สูงอายุตำบลท่ากว้าง ร่วมกับกองการศึกษาตำบลท่ากว้าง จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้การตัดตุง ความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีปี๋ใหม่เมือง การรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุให้กับลูกหลานตำบลท่ากว้าง
"สืบสาน ตามฮีต โตยฮอย ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจ้า"

 


ผู้เขียน :: ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ