นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ ประเภท หัวข้อ วันที่
1 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2561 6 กรกฎาคม 2561
2 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2561 6 กรกฎาคม 2561
3 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2561 14 ธันวาคม 2560
4 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30 กันยายน 2561
5 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 30 กันยายน 2561
6 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2560
7 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
8 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561
9 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
10 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 30 เมษายน 2561
11 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2561
12 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561
13 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2561 31 มกราคม 2561
14 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2560
15 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560
16 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 31 ตุลาคม 2560
17 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 27 ตุลาคม 2561
ผู้ดูแลระบบ