นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» แผนอัตรากำลัง3ปี
ลำดับ ประเภท หัวข้อ วันที่
1 แผนอัตรากำลัง3ปี รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน 25 ตุลาคม 2561
2 แผนอัตรากำลัง3ปี แผนการเสริมสร้างมาตรฐานฯ 25 ตุลาคม 2561
3 แผนอัตรากำลัง3ปี นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 8 ตุลาคม 2561
ผู้ดูแลระบบ