นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลำดับ ประเภท หัวข้อ วันที่
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 13 มิถุนายน 2562
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน 1 ตุลาคม 2561
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 13 มิถุนายน 2562
ผู้ดูแลระบบ