นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเทศบาล

"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและ
"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ...
19 กรกฎาคม 2562
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการชุมช
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้าง(วันละบาท) ...
19 กรกฎาคม 2562
การถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒
การถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ ...
19 กรกฎาคม 2562
พิธีส่งมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๖๒
พิธีส่งมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๖๒ ...
19 กรกฎาคม 2562
การประชุมสภาเทศบาล
. ...
24 พฤษภาคม 2562
การประชุมกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง
การประชุมกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง ...
9 กุมภาพันธ์ 2561
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน ...
12 มิถุนายน 2560
มาตรฐานการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลท่ากว้าง
มาตรฐานการบริการสาธารณะ ...
12 มิถุนายน 2560
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ...
12 มิถุนายน 2562
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ...
6 มกราคม 2560
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้าง
"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี" ...
16 พฤษภาคม 2562
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกันออกพื้นที่จัดเก็บขยะมูล
เทศบาลตำบลท่ากว้าง นำโดยนายชัชวาล โพธิยอดนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ...
9 พฤษภาคม 2562
พิธีสูมาคาราวะ ดำหัวผู้สูงอายุในตำบลท่ากว้าง
พิธีสูมาคาราวะ ดำหัวผู้สูงอายุในตำบลท่ากว้าง ...
9 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมของสโมสรอูราวะ เรดไดมอนส์ จากประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมของสโมสรอูราวะ เรดไดมอนส์ จากประเทศญี่ปุ่น พบเยาวชน ...
9 พฤษภาคม 2562
ทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศ
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ากว้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้ ...
9 พฤษภาคม 2562
กลุ่ม Clean Air For All และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิ
กลุ่ม Clean Air For All และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดินทางมามอบเครื่องฟอกอากาศพร้อม ...
9 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพ
เทศบาลตำบลท่ากว้างจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี ...
9 พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ...
27 กุมภาพันธ์ 2560
รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
รับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในวันและเ ...
5 มิถุนายน 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 ...
8 ธันวาคม 2560
ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยทำแบบสำรวจเพื่อ การประเมินคุ
ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยทำแบบสำรวจเพื่อ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำปีงบ ...
9 พฤษภาคม 2562
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ปรับปรุงระบบบริการชุมชน
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ปรับปรุงระบบบริการชุมชน ...
9 พฤษภาคม 2562
ประชาสัมพันธ์การปิดสะพานข้ามแม่น้ำปิง บริเวณบ้านป่
ประชาสัมพันธ์การปิดสะพานข้ามแม่น้ำปิง บริเวณบ้านป่าเดื่อ เพื่อทุบสะพานทิ้ง ก่อสร้างใหม่ คาดเสร็จ มี. ...
9 พฤษภาคม 2562
ทีมชั้นนำจากวิดีชั่น 1 เจลีค จะมาเปิด คลีนิคสอนฟุต
ทีมชั้นนำจากวิดีชั่น 1 เจลีค จะมาเปิด คลีนิคสอนฟุตบอล ...
9 พฤษภาคม 2562
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประ
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...
9 พฤษภาคม 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 ...
9 พฤษภาคม 2562
ผู้ดูแลระบบ