นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวกิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมเทศบาล
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้าง
"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"
16 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกันออกพื้นที่จัดเก็บขยะมูล
เทศบาลตำบลท่ากว้าง นำโดยนายชัชวาล โพธิยอดนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
พิธีสูมาคาราวะ ดำหัวผู้สูงอายุในตำบลท่ากว้าง
พิธีสูมาคาราวะ ดำหัวผู้สูงอายุในตำบลท่ากว้าง
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมของสโมสรอูราวะ เรดไดมอนส์ จากประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมของสโมสรอูราวะ เรดไดมอนส์ จากประเทศญี่ปุ่น พบเยาวชน
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
ทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศ
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ากว้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
กลุ่ม Clean Air For All และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิ
กลุ่ม Clean Air For All และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดินทางมามอบเครื่องฟอกอากาศพร้อม
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพ
เทศบาลตำบลท่ากว้างจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ