นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» ข่าวกิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมเทศบาล
"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและ
"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน"
19 กรกฎาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการชุมช
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้าง(วันละบาท)
19 กรกฎาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
การถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒
การถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒
19 กรกฎาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
พิธีส่งมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๖๒
พิธีส่งมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๖๒
19 กรกฎาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
การประชุมสภาเทศบาล
.
24 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
การประชุมกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง
การประชุมกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง
9 กุมภาพันธ์ 2561 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
12 มิถุนายน 2560 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
มาตรฐานการบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลท่ากว้าง
มาตรฐานการบริการสาธารณะ
12 มิถุนายน 2560 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
เทศบาลตำบลท่ากว้าง
12 มิถุนายน 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6 มกราคม 2560 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้าง
"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"
16 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกันออกพื้นที่จัดเก็บขยะมูล
เทศบาลตำบลท่ากว้าง นำโดยนายชัชวาล โพธิยอดนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
พิธีสูมาคาราวะ ดำหัวผู้สูงอายุในตำบลท่ากว้าง
พิธีสูมาคาราวะ ดำหัวผู้สูงอายุในตำบลท่ากว้าง
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมของสโมสรอูราวะ เรดไดมอนส์ จากประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมของสโมสรอูราวะ เรดไดมอนส์ จากประเทศญี่ปุ่น พบเยาวชน
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
ทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศ
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ากว้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
กลุ่ม Clean Air For All และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิ
กลุ่ม Clean Air For All และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดินทางมามอบเครื่องฟอกอากาศพร้อม
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพ
เทศบาลตำบลท่ากว้างจัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ