นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» กองช่าง

นายนิคม  คำบุรี

ผู้อำนวยการกองช่าง

 นายสุวัฒน์  ปาระมี

นายช่างโยธา

นายอนุชา  ทองสุข

ผช.จนท.ธุรการ

นายพีรพัฒน์  เชียงพันธ์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นายเมธี  ปิ่นตะวะนา


นายหวิง  ผัดทะ


นายนรินทร์  พรหมจักร์

นายยุทธ  คำป๊ก


นายประพันธ์  อุ่นเมือง

นายอำนวย  บุญมา11 พฤษภาคม 2562
ผู้ดูแลระบบ