นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» กิจกรรมเทศบาล
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้าง
"ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี" ...
16 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกันออกพื้นที่จัดเก็บขยะมูล
เทศบาลตำบลท่ากว้าง นำโดยนายชัชวาล โพธิยอดนายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ...
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
พิธีสูมาคาราวะ ดำหัวผู้สูงอายุในตำบลท่ากว้าง
พิธีสูมาคาราวะ ดำหัวผู้สูงอายุในตำบลท่ากว้าง ...
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กิจกรรมของสโมสรอูราวะ เรดไดมอนส์ จากประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมของสโมสรอูราวะ เรดไดมอนส์ จากประเทศญี่ปุ่น พบเยาวชน ...
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
ทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศ
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ากว้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้ ...
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
กลุ่ม Clean Air For All และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิ
กลุ่ม Clean Air For All และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดินทางมามอบเครื่องฟอกอากาศพร้อม ...
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
» ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยทำแบบสำรวจเพื่อ การประเมินคุ
ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยทำแบบสำรวจเพื่อ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำปีงบ ...
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ปรับปรุงระบบบริการชุมชน
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ปรับปรุงระบบบริการชุมชน ...
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
ประชาสัมพันธ์การปิดสะพานข้ามแม่น้ำปิง บริเวณบ้านป่
ประชาสัมพันธ์การปิดสะพานข้ามแม่น้ำปิง บริเวณบ้านป่าเดื่อ เพื่อทุบสะพานทิ้ง ก่อสร้างใหม่ คาดเสร็จ มี. ...
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
ทีมชั้นนำจากวิดีชั่น 1 เจลีค จะมาเปิด คลีนิคสอนฟุต
ทีมชั้นนำจากวิดีชั่น 1 เจลีค จะมาเปิด คลีนิคสอนฟุตบอล ...
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประ
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ...
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562 ...
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
ผู้ดูแลระบบ