นายชัชวาล โพธิยอด

( นายกเทศมนตรี )

 
» กิจกรรมเทศบาล
"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและ
"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ...
19 กรกฎาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการชุมช
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้าง(วันละบาท) ...
19 กรกฎาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
การถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒
การถวายเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ ...
19 กรกฎาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
พิธีส่งมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๖๒
พิธีส่งมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๖๒ ...
19 กรกฎาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
การประชุมสภาเทศบาล
. ...
24 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
การประชุมกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง
การประชุมกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง ...
9 กุมภาพันธ์ 2561 by ADMIN TAKWANG
» ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ...
27 กุมภาพันธ์ 2560 by ADMIN TAKWANG
รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
รับลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นี้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่ากว้าง ในวันและเ ...
5 มิถุนายน 2562 by ADMIN TAKWANG
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ขอเชิญยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 ...
8 ธันวาคม 2560 by ADMIN TAKWANG
ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยทำแบบสำรวจเพื่อ การประเมินคุ
ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยทำแบบสำรวจเพื่อ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลท่ากว้าง ประจำปีงบ ...
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ปรับปรุงระบบบริการชุมชน
เทศบาลตำบลท่ากว้าง ปรับปรุงระบบบริการชุมชน ...
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
ประชาสัมพันธ์การปิดสะพานข้ามแม่น้ำปิง บริเวณบ้านป่
ประชาสัมพันธ์การปิดสะพานข้ามแม่น้ำปิง บริเวณบ้านป่าเดื่อ เพื่อทุบสะพานทิ้ง ก่อสร้างใหม่ คาดเสร็จ มี. ...
9 พฤษภาคม 2562 by ADMIN TAKWANG
» ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ ประเภท หัวข้อ วันที่
1 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2561 6 กรกฎาคม 2561
2 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2561 6 กรกฎาคม 2561
3 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2561 14 ธันวาคม 2560
4 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 30 กันยายน 2561
5 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2561 30 กันยายน 2561
6 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561 31 สิงหาคม 2560
7 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2561 31 กรกฎาคม 2561
8 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561
9 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2561 31 พฤษภาคม 2561
10 ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2561 30 เมษายน 2561
» แผนดำเนินงาน


» ผลการดำเนินงาน


» ข้อมูลสำหรับประชาชน


ผู้ดูแลระบบ