*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,875
เดือนที่แล้ว
2,448
ปีนี้
18,848
ปีที่แล้ว
15,565
ทั้งหมด
44,798
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

นางจุไรรัตน์ ใหม่จันทร์แดง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสุรีย์พร วิโสภา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวเบญจวรรณ พรหมปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายวัชระ พรหมจักร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวจิราภรณ์ เงาตุ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางกัลยา อุ่นใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอัมพวรรณ โพธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นายวัฒนา วัฒนกิตติรัตน์
พนักงานขับรถยนต์


นายปราการ ธนัญชัย
พนักงานตกแต่งสวน


นางสาวจิราพัช โพธิยอด
คนงานทั่วไป


นายวินัย รักชล
คนงานทั่วไป


นายนริณ จิณาวรรณา
คนงานทั่วไป


นายมนตรี ภิเภก
คนงานทั่วไป


นายพรภวิษย์ งามใส
คนงานทั่วไป


นายสนั่น ทองหนุน
คนงานทั่วไป


นายธาดาพงษ์ ศรีตั้ง
คนงานทั่วไป


นางอรชร อินทจักร
แม่บ้าน