*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
21
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,875
เดือนที่แล้ว
2,448
ปีนี้
18,848
ปีที่แล้ว
15,565
ทั้งหมด
44,798
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

โครงการส่งเสริมการเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น (อุ๊ยสอนหลาน)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ากว้างได้ดำเนินโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (อุ๊ยสอนหลาน)เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย  และตามศักยภาพ มีความรัก-หวงแหน และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมครูผู้ดูแลเด็ก ให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัย


 
12 เมษายน 2566