*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,875
เดือนที่แล้ว
2,448
ปีนี้
18,848
ปีที่แล้ว
15,565
ทั้งหมด
44,798
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

ลำดับรายการวันที่
1กำหนดการประชมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่น9 ธ.ค. 2564
2ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง27 ต.ค. 2564
3มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง1 ก.ค. 2564
4แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเจ้าหนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1 ก.ค. 2564
5การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี21 พ.ค. 2564
6มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง15 ธ.ค. 2563
7แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง10 พ.ย. 2563
8แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง4 พ.ย. 2563
9การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา27 ต.ค. 2563
10การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง27 ต.ค. 2563
11การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง27 ต.ค. 2563
12การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัดเทศบาล26 ต.ค. 2563
13มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดเทศบาลตำบลท่ากว้าง2 ต.ค. 2563
14คำสั่งมอบอำนาจรองปลัด13 ม.ค. 2563
15คำสั่งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล10 ม.ค. 2563
16คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ10 ม.ค. 2563
17แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ10 ม.ค. 2563
18คำสั่งแบ่งงาน2 ม.ค. 2563

1