*** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  *** 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 25/12/2563
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
1,875
เดือนที่แล้ว
2,448
ปีนี้
18,848
ปีที่แล้ว
15,565
ทั้งหมด
44,798
ไอพี ของคุณ
44.200.101.84

ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256528 ธ.ค. 2565
2รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256528 ธ.ค. 2565
3รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย14 พ.ย. 2565
4รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256430 มี.ค. 2565
5ประกาศเทศบาลตำบลท่ากว้าง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ28 ธ.ค. 2564
6รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256427 ธ.ค. 2564
7รายงานผลการดำเนินโครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.25649 ธ.ค. 2564
8รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256323 มี.ค. 2564
9รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256330 ธ.ค. 2563
10ประกาศรายงานผลการติดตามฯ 256330 ธ.ค. 2563

1