loader

เทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกับทุกกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง


ลงวันที่ :: 28 พฤศจิกายน 2556 จำนวนผู้เข้าดู :: 41

 

เทศบาลตำบลท่ากว้าง ร่วมกับทุกกลุ่มองค์กรในตำบลท่ากว้าง ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอสารภี นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุลเป็นประธานในการเปิดงานและถวายแค่ หลวงเป็นพุทธบูชา